Ακοολογικό - Ωτονευρολογικό Ιατρείο Καλλιτεχνών

Ιατρείο εξειδικευμένο σε διαταραχές της ακοής και της ισορροπίας καλλιτεχνών

Υπεύθυνοι: Ε. Ηλιάδου, Δ. Κικίδης, Ν. Μαρκάτος. Συντονιστής: Α. Μπίμπας. Εξωτερικός συνεργάτης: Δ. Δημητριάδης

Η χρόνια έκθεση σε μουσική και θόρυβο είναι μια από τις βασικές αιτίες απώλειας της ακοής σε ενήλικες, ενώ πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν πως όλο κ μικρότερης ηλικίας νέοι και έφηβοι θέτουν την ακοή τους σε σημαντικό κίνδυνο. Εξαιτίας του εργασιακού τους περιβάλλοντος και των  καθημερινών τους συνηθειών, οι καλλιτέχνες και λοιποί επαγγελματίες της βιομηχανίας των παραστατικών τεχνών βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης της πάθησης που σήμερα ονομάζουμε Βαρηκοϊα από Έκθεση σε θόρυβο. Ιδιαίτερη ενημέρωση και φροντίδα απαιτείται, ανεξάρτητα από το είδος της μουσικής ή της παράστασης. Στο τμήμα αυτό οι εξειδικευμένες ακοολογικές μετρήσεις συμβάλλουν στη διάγνωση και τη διαχείρηση σύνθετων ακουστικών διαταραχών ενώ νέες τεχνικές αναπτύσσονται και δοκιμάζονται διαρκώς στα πλαίσια τρέχοντων ερευνητικών μελετών. Χαρακρτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάπτυξη και επικύρωση ενός εξειδικευμένου διαγνωστικού εργαλείου σχετικά με τις διαταραχές ακοής που οφείλονται σε μουσική, το «Musicians Hearing Handicap Index”,ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε και εγκυροποιήθηκε στο πλαίσιο της διατριβής της κας Α. Βαρδονικολάκη.