Βοηθήματα ακοής

Ιατρείο εξειδικευμένο στην αποκατάσταση της βαρηκοΐας και την προσαρμογή βοηθημάτων ακοής

Υπεύθυνοι: Ν. Μαρκάτος, Δ. Κικίδης, Α. Μπίμπας

Το ιατρείο είναι υπεύθυνο για τη διάγνωση, την εκτίμηση του βαθμού της βαρηκοΐας και την αποκατάσταση της με στόχο οι ασθενείς να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Η κλινική δέχεται ασθενείς με ραντεβού, προσφέροντας τους πρόσβαση σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως εκτίμηση της ακοής, προσαρμογή του ακουστικού βαρηκοΐας, επιδιορθώσεις και επανέλεγχο των ακουστικών βοηθημάτων.

Πέραν του κλινικού της έργου, οι υπεύθυνοι του τμήματος συμμετέχουν και σε ένα πρωτοπόρο για τον τομέα του ερευνητικό έργο. Το EVOTION είναι ένα πολλά υποσχόμενο ερευνητικό εγχείρημα που έχει ως στόχο τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από κλινικά κέντρα αλλά και από την καθημερινή χρήση ακουστικών βοηθημάτων από τους ασθενείς.. Η ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων αναμένεται να δημιουργήσει έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία για την δημιουργία και επικύρωση των πολιτικών δημόσιας υγείας της ακοής.

Status: completed