Ιατρείο Εμβοών

Ιατρείο εξειδικευμένο στην εκτίμηση και διαχείριση των εμβοών σε ενήλικες

Υπεύθυνοι: Δ. Κικίδης, Ε. Ηλιάδου, Ν. Μαρκάτος

Οι εμβοές ορίζονται ως η αίσθηση αντίληψης ήχου χωρίς την ύπαρξη κάποιας πηγής που τον παράγει και χωρίς να έχει προηγηθεί έκθεση σε θόρυβο. Η διαχείριση της πολυπαραγοντικής αυτής διαταραχής της ακοής παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις. Το Ιατρείο Εμβοών προσφέρει εξειδικευμένες και σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και αντιμετώπισης, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε πολλά, πρωτοπόρα στον τομέα τους, σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Το ερευνητικό πρόγραμμα TINNET, στο οποίο συμμετέχει ενεργά η ομάδα του ιατρείου, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην βελτιστοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων μέσα από μία πανευρωπαϊκή συνεργασία 25 κρατών. Επίσης, συμμετέχει στη μελέτη UNITI, η οποία είναι η μεγαλύτερη που έγινε έως τώρα στο πεδίο των εμβοών.

Το ιατρείο λειτουργεί σε τακτική βάση μόνο με ραντεβού.

Απαραίτητη για προγραμματισμό ραντεβού είναι η παραπομπή από τον θεράποντα γιατρό σας.