Νευρο-ωτολογικό Εργαστήριο

Πλήρως εξοπλισμένο Ακοολογικό και Ωτονευρολογικό Εργαστήριο.

Οι διαθέσιμες εργαστηριακές εξετάσεις ελέγχου της ακοής και της ισορροπίας περιλαμβάνουν:

1. Ωτομικροσκόπηση
Διαδικασία: Εξέταση παθολογιών του έξω και μέσου ωτός.

2. Τυμπανομετρία:
Διαδικασία: Τοποθέτηση μικρού μαλακού βύσματος στην είσοδο του έξω ακουστικού πόρου. Μέσω ανώδυνης αλλαγής της πίεσης μέσα σε αυτόν, εξετάζεται έμμεσα η λειτουργία του μέσω ωτός και η κινητικότητα της τυμπανικής μεμβράνης.

3. Εξέταση ακουστικού αντανακλαστικού
Διαδικασία: Τοποθέτηση μικρού μαλακού βύσματος στην είσοδο του έξω ακουστικού πόρου. Σύντομοι ήχοι διαφορετικών συχνοτήτων και έντασης χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν την λειτουργικότητα του ακουστικού αντανακλαστικού.

4. Τονική Ακοομετρία – Ακοομετρία Υπερυψηλών συχνοτήτων:
Διαδικασία: Ζητείται από τον ασθενή να απαντήσει σε ήχους διαφορετικής τονικής συχνότητας πατώντας ένα κουμπί, με στόχο την εύρεση της πιο χαμηλής έντασης στην οποία μπορούν να ακούσουν.

5. Ομιλητική Ακοομετρία
Διαδικασία: Μία λίστα λέξεων παρουσιάζεται διαδοχικά στον ασθενή σε διαφορετικές εντάσεις και του ζητείται να επαναλάβει κάθε φορά την λέξη που ακούει. Το τεστ εξετάζει τα επίπεδο διάκρισης της ομιλίας.  

6. Ομιλητική Ακοομετρία σε Θόρυβο
Διαδικασία: Μία λίστα λέξεων με θόρυβο στο υπόβαθρο παρουσιάζεται στον ασθενή και του ζητείται να επαναλάβει ό,τι ακούει. Η δοκιμασία στοχεύει στην αναζήτηση του ουδού διάκρισης της ομιλίας υπό πιο πραγματικές συνθήκες.

7. Ακοομετρία ανοιχτού πεδίου
Διαδικασία: Τονικό ακοόγραμμα και Ομιλητική Ακοομετρία μέσω ηχείων.

8. Ωτοακουστικές εκπομπές
Διαδικασία: Ένα μικρό μαλακό βύσμα τοποθετείται στην είσοδο του έξω ακουστικού πόρου ρου ασθενούς και παράγεται ένας ήχος τύπου «κλικ». Το ίδιο βύσμα καταγράφει τις ωτοακουστικές εκπομπές που παράγονται από τον κοχλία. Το τεστ ανιχνεύει εξειδικευμένα την λειτουργία των έξω τριχωτών κυττάρων, επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν υποπτευόμαστε κοχλιακή βλάβη.

9. Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά του Στελέχους
Διαδικασία: Με τον ασθενή σε ύπτια θέση με κλειστά τα μάτια, clicks, chirps ή tone-bursts παρουσιάζονται σε διαφορετικές συχνότητες και εντάσεις. Αισθητήρες τοποθετημένοι στο δέρμα της κεφαλής υπολογίζουν τον χρόνο που μεσολαβεί ώστε το ηχητικό σήμα να φθάσει στον εγκέφαλο.  

10. Real Ear Measurements (REM)
Διαδικασία: Ένα μαλακό βύσμα τοποθετείται στον έξω ακουστικό πόρο και καταμετρά την απάντηση του ακουστικού βοηθήματος. Χρησιμοποιείται κατά την ρύθμιση του ακουστικού βοηθήματος.

11. Ηλεκτρονυσταγμογραφία

12. Βιντεονυσταγμογραφία

13. Αιθουσαία-Μυογενή προκλητά δυναμικά
Διαδικασία: Ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην κεφαλή, στην κλείδα και στους μύες του τραχήλου. Ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση και ακούει έναν ήχο τύπου κλικ ενώ γυρνάει το κεφάλι του αριστερά και δεξιά. Το ηλεκτρικό δυναμικό του εκάστοτε μυός καταγράφεται.

14. Sensory Organization Test

15. Video Head Impulse Test (VHIT)
Διαδικασία: Ζητείται από τον ασθενή να καθίσει ήρεμα και να φορέσει συγκεκριμένου τύπου γυαλιά. Ένας ειδικά εκπαιδευμένος εξεταστής επιταχύνει και επιβραδύνει με ήπιες απότομες κινήσεις την κεφαλή του ασθενούς σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ειδικό λογισμικό αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και υπολογίζει το σημείο της αιθουσαίας βλάβης.

16. Θερμιδικό τεστ
Διαδικασία: Διακλυσμός του αυτιού με θερμό και ψυχρό αέρα ή νερό με στόχο την εξέταση της αιθουσαίας ευαισθησίας και λειτουργικότητας.

17. Posturography (BalanceRite, Virtual Reality)