Μιχάλης Τσουκάτος, φυσικοθεραπευτής

Ο Μιχάλης Τσουκάτος είναι φυσικοθεραπευτής μέλος του Π.Σ.Φ. Το 2018 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην καρδιοπνευμονική αποκατάσταση και στην αποκατάσταση ασθενών ΜΕΘ στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020: HOLOBALANCE (HOLOgrams για εξατομικευμένη εικονική καθοδήγηση και κίνητρα σε έναν γηράσκοντα πληθυσμό με διαταραχές ισορροπίας). Τόσο το κλινικό όσο και το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των αιθουσαίων και μυοσκελετικών διαταραχών.

Έχει 4 χρόνια εμπειρίας, σαν μέλος διεπιστημονικής ομάδας, στην αποκατάσταση θυμάτων βασανιστηρίων σε ασθενείς που αντιμετώπιζαν χρόνιο πόνο και διαταραχές ψυχικής υγείας.