Χρήστος Νικήτας, Φυσιοθεραπευτής

Ο Χρήστος Νικήτας είναι Φυσικοθεραπευτής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και υποψήφιος διδάκτορας.

Το κλινικό και ερευνητικό του ενδιαφέρον αφορά την αποκατάσταση αιθουσαίων διαταραχών σε συνθήκες μικτής πραγματικότητας (επαυξημένης και εικονικής) καθώς και την αποκατάσταση των μυοσκελετικών προβλημάτων και των σωματοαισθητικών εμβοών σε επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε δύο μεγάλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (EMBalance και HOLOBalance). Έχει πραγματοποιήσει σειρά διαλέξεων σε συνέδρια, παραδόσεις σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και έχει συμμετάσχει στην συγγραφή επιστημονικών άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά με αξιολογητές.